• مشهد، چهار راه راهنمایی، برج سلمان، طبقه ۳، واحد ۵۵